(København) – Die Posse um die Nachfolge des derzeitigen Generalkonsuls Henrik Becker-Christensen in Flensburg nimmt kein Ende, und sie entwickelt sich langsam zu einem bühnenreifen Schwank, die der Niederdeutschen Bühne in Flensburg zur Ehre gereichen und über Monate ein volles Haus bescheren würde.

Nachdem am vergangenen Donnerstag der Abgeordnete der Enhedslisten, Christian Juhl, den Außenminister Anders Samuelsen (Liberal Alliance) im Folketing zum Thema Generalkonsul in Flensburg nachdrücklich befragt hatte (SH-UgeAvisen berichtete), hat das dänische Außenministerium jetzt eine Stellenanzeige geschaltet, um einen Nachfolger für den zum September „geschassten“ Henrik Becker-Christensen zu finden.

Interessieren Sie sich für die dänische Minderheit und Grenzlandfragen? Kennen sie Deutschland und haben ein relevantes Netzwerk? Sprechen sie Dänisch, Deutsch und Englisch? Dann können sie sich darum bewerben, um dänischer Generalkonsul in Flensburg und Chef von drei Mitarbeitern zu werden.

In einer Stellenanzeige sucht das Außenministerium jetzt nach einem Nachfolger für den zum September entlassenen Henrik Becker-Christensen. Der soll im September abtreten und nach 18 Jahren Platz für einen Nachfolger machen. Das Außenministerium lockt mit einem Fünfjahres-Vertrag und möglicher Verlängerung, einer Dienstwohnung in Flensburg und einer Besoldung für Quereinsteiger mindestens in Lohngruppe 1 für Chefs im öffentlichen Dienst – das entspricht mindestens 45.268 Kronen ( 6.086 Euro) im Monat plus zahlreichen Zusatzleistungen.

Es sollte eigentlich ein versöhnlicher Abschied aus der Regierung werden, ein goldener Abschluss einer Politikerlaufbahn, als Dänemarks Regierungschef Lars Løkke Rasmussen (Venstre /rechtssoziale Partei) Ende vergangenen Jahres verkündete, dass sein Parteifreund Bertel Haarder aus der Regierung ausscheiden und den Posten als dänischer Generalkonsul in Flensburg übernehmen werde.

Doch Løkke hatte die Rechnung ohne den betroffenen entlassenen Ex-Minister gemacht. Als Bertel Haarder, seines Zeichens Dänemarks dienstältester Minister aller Zeiten, erfuhr, dass Henrik Becker-Christensen seinetwegen aus dem Amt gedrängt werden sollte, machte er, der aus Rønshoved (Randershof) an auf der dänischen Seite der Flensburger Förde stammt, einen Rückzieher. „Ich war davon ausgegangen, dass der angebotene Posten eine Neubesetzung war. Ich brenne für die Minderheiten und habe alle Voraussetzungen dafür, sie sichtbar zu machen und für sie zu arbeiten. Aber der Posten ist besetzt, und ich will mich nicht aufdrängen“, so sagte Haarder damals und lehnte dankend ab.

Nach diversen Gerüchten über mögliche andere Kandidaten, darunter die Venstre-Abgeordnete und ehemalige Ministerin Eva Kjer Hansen aus Aabenraa, sucht das Außenministerium nun also in einer öffentlichen Ausschreibung nach einem Nachfolger per Stellenzeige. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 5. Juni.

Stellenanzeige:

Generalkonsul i Flensborg

Ansøgningsfrist: 05-06-2017

  Tip en ven
  Print jobopslag
DANSK GENERALKONSUL TIL FLENSBORG 

Udenrigsministeriet søger en engageret og resultatorienteret generalkonsul til at repræsentere Danmark og til at lede det danske generalkonsulat i Flensborg. Generalkonsulens primære opgave knytter sig til dialog og interessevaretagelse i forhold til det danske mindretal syd for grænsen samt til lokale og danske myndigheder. 

Om stillingen 

Generalkonsulens interesse- og virkefelt spænder bredt; fra kultur og skoleforhold til understøttelse af samarbejde i regionen og på tværs af grænsen. Generalkonsulen skal understøtte de danske mindretals aktiviteter og vilkår, herunder via synlighed og aktiv deltagelse i det offentlige rum. 

Generalkonsulen er som alle øvrige udsendte repræsentationschefer underlagt generel instruktion fra Udenrigsministeriet. 

Hertil kommer en række specifikke opgaver: 

 • Løbende indberetninger til Udenrigsministeriet om mindretallets virke, om lokal og regional politisk udvikling samt om særlige temaer af betydning for grænseområdet og Danmark. 
 • Aktiv public diplomacy via sociale medier samt gennem artikler, foredrag, begivenheder lokalt og i Danmark. 
 • Arrangere og gennemføre besøg for danske myndigheder samt for dansk kultur-, organisationsliv mv. 
 • Udarbejdelse og gennemførelse af strategiske prioriteter for generalkonsulatets aktiviteter i dialog med Udenrigsministeriet. 
 • Ansvarlig for generalkonsulatets personaleledelse, administration og økonomi. 

Kvalifikationer og særlige kompetencer: 

 • Kendskab til og interesse for det danske mindretal syd for grænsen, til regionen og til generelle spørgsmål med relevans for grænselandet. 
 • Kendskab til danske, lokale, regionale og tyske politiske forhold samt gerne eksisterende relevant netværk. 
 • Erfaring med politisk interessevaretagelse, gerne fra centrale hverv i dansk politik. 
 • Evne til at udbygge og anvende netværk. 
 • Gode erfaringsbaserede evner til aktiv kommunikation og mediehåndtering. 
 • Sproglige kompetencer skriftligt såvel som mundtlig på dansk, tysk og engelsk. 
 • Udtalt tværkulturel forståelse og stærke sociale kompetencer. 

Stillingen indebærer også, at du bliver daglig leder af generalkonsulatets p.t. 3 medarbejdere og ansvarlig for den daglige drift og borgerserviceopgaver. 

Tiltrædelse 

Forventet tiltrædelse pr. september 2017 

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen er tidsbegrænset til 5 år som udsendt af Udenrigsministeriet som generalkonsul i Flensborg med mulighed for at søge forlængelse. Du udsendes på almindelige diplomatiske vilkår, og der stilles bolig til rådighed Flensborg i udsendelsesperioden. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du bor i Flensborg. 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med forventet indplacering i løngruppe 1. Er du tjenestemand vil du kunne videreføre denne ansættelsesform. Der vil kunne tildeles tillæg afhængigt af dine kvalifikationer. Som udsendt af Udenrigstjenesten vil du være skattepligtig til Danmark af din løn. Udover lønnen vil du få et skattefrit omkostningsbestemt udetillæg. 

Som ansat i Udenrigsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. 

Ansøgning 

Ansøgningsfristen er mandag den 5. juni 2017, kl. 12.00 

Stillingen søges under ”ledige stillinger” på www.um.dk. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om motivation, uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. 

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Kontakt 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til souschef i HR Jakob Nielsen på telefon 33 92 03 38. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Maria Egense på telefon 33 92 05 07. 

Om os 

Udenrigsministeriets opgave er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen. Udenrigsministeriet i København og de tilhørende repræsentationer i udlandet – ambassaderne, generalkonsulaterne, handelskontorerne mv. – varetager Danmarks udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og folkeretlige opgaver. I den forbindelse bistår Udenrigsministeriet også danske virksomheder på eksportmarkederne og hjælper danskere, der kommer i nødsituationer i udlandet. Udenrigsministeriet arbejder for at fremme regeringens målsætninger vedrørende vækst, sikkerhed og indflydelse gennem en stærk og fokuseret international indsats. 

von

Günter Schwarz – 02.05.2017