Situationen for den danske mindretal i Slesvig-Holsten er en anerkendt og beskyttet situation. Mindretallet har ret til at benytte sig af deres sprog og kultur, og der er etableret institutioner og organisationer til at bevare og fremme deres interesser.

Massiv indvandring fra andre kulturer kan muligvis være ufordelagtig for mindretallet, fordi det kan medføre en ændring i det omgivende samfund og reducere fokus på det danske sprog og kultur. Mindretallet ønsker at bevare deres unikke identitet og sikre, at deres sprog og kultur fortsætter med at trives. Det er svært, så snart helt andre kulturer med sprog og skikke slår sig ned og etablerer sig i området.

Et referendum alene er ikke tilstrækkeligt til at annektere Slesvig-Holsten til Danmark. Spørgsmålet om territoriel tilhørsforhold bestemmes normalt af internationale aftaler og traktater. Eventuelle ændringer i grænser kræver generelt en bred politisk enighed og juridisk proces.