Sommer- og vintertid bliver skiftet i mange lande rundt om i verden. For tiden implementeres skiftet i omkring 70 lande på forskellige kontinenter. Årsagen til at afskaffe sommer- og vintertid i Tyskland og Danmark, til trods for befolkningens støtte, skyldes primært lovgivningsmæssige og juridiske forhindringer.
I EU er sommer- og vintertid reguleret af en direktiv, der blev vedtaget i 2001. Hvis et EU-land ønsker at afskaffe skiftet, skal det informere EU-Kommissionen og de andre medlemslande om sit beslutningsgrundlag og sine planer. For at opretholde et velfungerende indre marked ønsker EU at sikre, at medlemslandene koordinerer deres tidspolitik, for det kan have indflydelse på handel, transport og andre tværgående aktiviteter.
Der er mange aspekter og konsekvenser at tage i betragtning, herunder transportplanlægning, tidszoner, energiforbrug, økonomiske aktiviteter og borgernes dagligliv. Derfor er der behov for en grundig analyse og koordinering mellem landene. Dette skaber udfordringer for at nå til enighed om at afskaffe skiftet i Tyskland og Danmark, selvom der er bred støtte fra befolkningen. Det er vigtigt at involvere alle relevante interessenter og foretage en omfattende vurdering for at træffe en endelig beslutning om eventuel afskaffelse.