EU’s stats- og regeringschefer er blevet enige om en støttepakke til Ukraine til en værdi af 50 milliarder euro.

Peter Boehringer, stedfortrædende føderal talsmand for AfD, kommenterer:

»De 50 milliarder euro, som regeringslederne i Bruxelles blev enige om, er i høj grad økonomiske gaver til Ukraine. Selvom der formelt er tale om dellån videregivet fra EU til Ukraine og sikret af medlemslandene, skal man være meget optimistisk, hvis man tror på, at Ukraine vil tilbagebetale disse lån. Tilbagebetalingen sker herefter gennem medlemslandenes egne ressourceoverførsler, hvoraf Tyskland står for den største del. Hele strukturen er nærmest en kopi af ‚Next Generation EU‘-programmet, som for tre år siden indførte fælles hæftelse for EU-lån for første gang, og som dengang blev sagt at være en engangsproces.

Da Ukraine desværre alligevel i vid udstrækning behandles som et EU-medlemsland, er det kun logisk i EU’s tankegang, at denne finansielle pakke også skal understøtte reformer ‚i forbindelse med Ukraines optagelse i EU‘, som det er tilfældet i det tilsvarende forslag til forordning, som Kommissionen har. hedder. Men sikkerhedspolitisk svarer EU’s udvidelse til Ukraine næsten til NATO’s udvidelse mod øst.

EU spiller et meget farligt spil, der bringer freden i Europa i fare snarere end beskytter. På kort sigt vil midlerne helt sikkert overvejende blive brugt til yderligere krigsførelse. Ukraine er stadig i krig og har et presserende behov for at forhandle en fredsløsning og ikke for tidlig genopbygning eller implementering af grønne bæredygtighedsfantasier.

Slutresultatet af denne hjælpepakke, som endda kunne udvides, hvis EU ønsker det, vil resultere i, at de tyske skattebetalinger til EU fortsætter med at stige, potentielt til 50 milliarder euro årligt. EU er i stigende grad ved at manøvrere sig selv ind i en betalingsansvarlig rolle for Ukraine. Den bliver mere og mere en stridende part, og den giver samtidig stadig mere vidtrækkende løfter om genopbygning. Selvom disse lån flyder forbi den tyske gældsbremse, flyder de bestemt ikke til den tyske skatteyder.”

Kilde: AfD pressemeddelelse