Benniksgaard Golf Klub befinder sig i en hård kamp mod de megen regnmængder, dog forventes alt at stå klart til påskedagene.
Rinkenæs: Medlemsantallet i Benniksgaard Golf Klub vokser og har nu passeret 600, hvoraf over 400 er ældre medlemmer, mens det, ligesom i andre klubber i landet, halter lidt med at tiltrække juniorer. Klubben har dog planer om at ændre dette ved en række initiativer i den kommende sæson, fortalte formanden Finn L. Nielsen ved klubbens generalforsamling.
I bestræbelserne på at minimere omkostningerne til banepleje tages der nu otte store robotplæneklippere i brug. Disse skal beskære 90 procent af banens fairways og semiroughs. Dette forventes at resultere i en besparelse på et par hundrede tusinde kroner. Klubben afsluttede i øvrigt 2023 med et overskud på 117.000 kroner, sammenlignet med de knap 40.000 kroner i 2022.
Miljøkravene til golfklubberne er blevet strammet, hvilket betyder, at man på udvalgte fairways er nødt til at bekæmpe mælkebøtter manuelt. Dette er en ressourcekrævende opgave, men den er effektiv, og klubben agter at fortsætte, eventuelt med hjælp fra frivillig arbejdskraft.
Klar til påsken
Banen i Rinkenæs har på grund af de store mængder regn været lukket. Fredningsnævnet afviste en plan for at dræne banen i 2022. Dette blev klaget over, og det blev antydet, at der ville blive truffet afgørelse i august/september 2023. Den seneste udmelding er dog, at klagen først vil blive behandlet i juli 2024. Dette skuffer klubben dybt, da de overfyldte vandløb har svært ved at lede vandet ud i Flensborg Fjord. Som det ser ud nu, vil klubben åbne den nye sæson i påskedagene, men enkelte bløde fairways kan stadig udgøre en udfordring.