FLENSBORG:

Delstatsregeringen bekræfter SSW’s bekymringer om, at yderligere trafik forårsaget af havnens flytning kan være farligt for beboernes helbred i den nordlige del af byen

I et brev fra statssekretær for økonomiske anliggender, Tobias von der Heide (CDU) til formanden for delstatsparlamentets økonomi- og digitaliseringsudvalg, Claus Christian Claussen, den 29. maj 2024, har delstatsregeringen givet den nødvendige godkendelse til driften af vesthavn på grund af den ekstra lastbiltrafik under flytningen af ​​den pågældende havn. I brevet står der bogstaveligt: ​​”Med den akustiske undersøgelse af trafikstøj blev støjeffekterne af denne ekstra trafik forudsagt. Som følge af den ekstra lastbiltrafik er der en stigning i støjudledningen. Støjemissionerne på de berørte gader overstiger allerede sundhedsrisikogrænsen. På baggrund af disse ekspertudtalelser er det i det mindste tvivlsomt, om den udvidelse, som kommunen anser for mulig, vil have nogen chance for at lykkes i den nødvendige planlægningsgodkendelsesproces.“

Flensborg SSW-delstatsmedlem Christian Dirschauer sagde: „Dette bekræfter, hvad SSW allerede har sagt gennem hele processen. Den ekstra trafik, hvis erhvervshavnen blev flyttet, ville være en enorm sundhedsbelastning for befolkningen i den nordlige del af byen. Set fra SSW’s side er dette fuldstændig uacceptabelt og viser endnu en gang, at planlægningen af ​​flytningen af ​​havnen er foretaget på et forkert grundlag fra starten. Det fremgår tydeligt af skrivelsen fra økonomiministeren, at Flensborg skal opretholde en funktionel havn efter loven, og at der endnu ikke er påvist en tilsvarende funktionalitet af den påtænkte havnestruktur, hvorfor der ikke er fritagelse for driftsforpligtelsen. muligt. I lyset af disse kendsgerninger opfordrer jeg byen til straks at ændre hovedplanen for Havn Øst for hurtigt at starte ny planlægning.“