SSW kræver, at delstatsregeringen giver førstehjælpsundervisningen en fast plads på skolerne i Slesvig-Holsten (Dokument 20/2317). Det bør være obligatorisk med mindst to skoletimer om året på de almene skoler for at ruste børn og unge til nødsituationer.
Førstehjælpsundervisningen bør finde sted i samarbejde med veluddannede fagfolk fra eksterne organisationer og være tilpasset aldersgrupperne, således at børn i alle aldersgrupper lærer at genkende en nødsituation og hvordan de skal handle passende i forhold til deres alder.
„Vi skal forberede børn og unge bedre på nødsituationer, så de ikke står hjælpeløse og bange,“ udtaler SSW-fraktionens talskvinde for uddannelse, Jette Waldinger-Thiering. „Den, der har lært at yde førstehjælp, påtager sig ansvaret for andre i nødsituationer og yder et enormt værdifuldt bidrag.“
Især på vejen til skole er cykelulykker hyppige; i sådanne situationer er børn og unge ofte først på egen hånd, indtil professionel hjælp når frem. „Den, der modigt yder førstehjælp og ved, hvad der skal gøres, er uvurderlig,“ siger Jette Waldinger-Thiering. Men hvordan man får hjælp, sikrer et ulykkessted eller behandler en blødning, skal trænes. Derfor kræver hun: „Vi har brug for obligatorisk førstehjælpsundervisning allerede fra grundskolen, fordi vi skal forberede vores børn og unge bedre på nødsituationer. Så de ikke står hjælpeløse, når noget sker, men kan handle. Så de kender nødnumrene 112 og 114 og ved, hvordan de kan få hjælp og selv yde hjælp.“
Der er ingen for unge til førstehjælpsundervisning, som forskellige fantastiske projekter i vores land viser. Yngre børn kan lære at genkende nødsituationer og få hjælp. Ældre børn kan f.eks. øve sig i den stabile sideleje og i at lægge en trykpålejning. Ved afslutningen af folkeskolen bør der også undervises i genoplivning. Gennem regelmæssig træning i skolens regi bliver teknikkerne stærkere og frygten mindskes.
„Børn skal – og ønsker også – at lære at tackle kritiske situationer. Vi ser det som en vigtig opgave at lære dem disse grundlæggende færdigheder. For kun hvis jeg ikke ved, hvad jeg kan gøre, bliver jeg hjælpeløs og angst. Det ønsker vi at forebygge. Børn og unge bør lære så tidligt som muligt: Alle kan være en førstehjælper.“