Efter flere års intens planlægning går drømmen nu i opfyldelse. Bramdrup Kirke står over for en omfattende udvidelse, renovering og udsmykning med kunst.
I denne ambitiøse proces vil kirken midlertidigt lukke for at gennemgå en omfattende forvandling, der inkluderer tilføjelsen af værker skabt af den anerkendte billedkunstner Thomas Kluge og billedhuggeren Laila Westergaard. Arkitekt John Ville Rasmussen fra R Arkitekter i Odense er blevet betroet opgaven med at forme den nye fremtoning af kirken.
Finansieringen af projektet er i høj grad sikret. Udvidelsen og renoveringen af kirken finansieres gennem et lån på 36 millioner kroner fra Haderslev Stift. Projektpengene inkluderer en syv meter østvendt forlængelse af kirken, en ny tilbygning samt konvertering af varmekilde til fjernvarme og en generel fornyelse af inventaret.
Kunstneriske udsmykninger alene beløber sig til to millioner kroner.
„Søgning af diverse fonde skal være med til at finde halvanden million, og resten skal samles ind lokalt i sognet, hvor vi håber at indsamle 500.000 kroner,“ fortæller sognets præst Lone Vesterdal, der er en del af byggeudvalget.
De to millioner kroner vil blandt andet dække materialer, arbejdstimer samt udgivelsen af en bog, der dokumenterer hele processen omkring kirkeudvidelsen og udsmykningen.
„Det har været en langvarig proces, helt tilbage fra 1998, og bogen vil blive distribueret i alle husstande i Bramdrup Sogn,“ tilføjer Lone Vesterdal.
Under byggeperioden vil gudstjenester og kirkelige ceremonier blive afholdt i sognegården samt i lokaler, der er stillet til rådighed af kirken nærmeste naboer. Disse inkluderer Logen Saxum overfor kirken og aktivitetscentret Toften. Gudstjenester med Bofællesskabet vil finde sted i aktivitetshuset ved Bofællesskabet.
Forventningerne er, at byggeperioden vil strække sig over halvanden til to år.